top

SMG investeert in kortere doorlooptijden

12 september 2018


De vraag naar steeds kortere levertijden wordt steeds groter. SMG Groep springt op deze vraag in door de bestaande Komori Lithrone GL840P 8-kleuren te voorzien van LED-droging. Het ombouwen van deze drukpers heeft in de zomerperiode plaatsgevonden. Inmiddels is de 8-kleuren drukpers met LED-droging volledig operationeel.

Daarnaast zal eind 2018 een nieuwe Komori Lithrone GX840P H-ULV 8-kleuren drukpers geïnstalleerd worden. H-ULV staat voor de toepassing van LED-droging en garandeert kortere doorlooptijden.

Met LED droging worden de speciale inkten direct gedroogd in de drukpers. Hierdoor vindt er geen warmteoverdracht plaats naar de bedrukte vellen. De drukvellen komen droog uit de machine en zijn daarom direct verder te verwerken.
De kwalitatieve voordelen zijn legio: het drukwerk is direct droog, scherpere rasterpunten, een hoger drukcontrast en betere vouweigenschappen. Daarnaast is de drukpers altijd schoon. Overzetten en smetten wordt voorkomen, omdat er geen anti-smetpoeder meer gebruikt hoeft te worden.

Het gebruik van LED lampen is ook duurzaam. Ze gaan langer mee en zijn in het gebruik veel energiezuiniger. Ook brandt een LED lamp alleen wanneer het nodig is. Daarnaast wordt er een afvalbesparing op papier gerealiseerd door vermindering van procesgerelateerde gebreken als bijvoorbeeld krassen of overzetten.

Upgrade prepress en nabewerking
Naast de optimalisatieslag op de afdeling drukkerij heeft het machinepark op de afdelingen prepress en nabewerking een upgrade ondergaan.

Op de afdeling prepress is geïnvesteerd in een volledig geautomatiseerd plaatbelichtingsproces. Er zijn twee CRON Heights Titanium plaatbelichters geïnstalleerd. Deze belichters zijn in staat om eind 2018 onze 3 Komori 70 x 100 offsetdrukpersen continue van offsetplaten te voorzien.

Met de investering in een Fidia Desta vouw-ril combinatie zorgt SMG voor een verdergaande besparing in doorlooptijden op de afdeling nabewerking. Met de Fidia Desta is het mogelijk om in één doorgang op dezelfde machine te rillen en te vouwen.

De nieuwe investeringen maken onderdeel uit van een masterplan om de workflow verdergaand te optimaliseren.seperator
seperator