top

Nieuwe natuurgids van It Fryske Gea: “Ontdek de Friese natuur”

26 mei 2020


Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar informatie over de natuurgebieden van It Fryske Gea is een nieuwe uitgave verschenen van de natuurgids “Ontdek de Friese natuur”. Op donderdag 14 mei nam directeur Henk de Vries van de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân het eerste exemplaar in ontvangst.

De eerste exemplaren van de nieuwe natuurgids werden op 14 mei door Arend Hartlief van drukkerij SMG bij het verenigingskantoor te Olterterp gebracht. “Moai, hiel moai!”, waren de woorden van directeur De Vries toen hij een exemplaar doorbladerde. Op hetzelfde moment waren er ook ruim 36.000 exemplaren van de 240 pagina’s dikke uitgave “Ontdek de Friese natuur” onderweg naar de leden. “Elk lid kriget in eksimplaar fan dit boek tastjoerd. En takomstige nije leden krije it fansels ek.”

Veel informatie
De nieuwe natuurgids bevat uitgebreide informatie over alle natuurterreinen van de It Fryske Gea, inclusief de bereikbaarheid, de recreatiemogelijkheden, Friese namen van flora en fauna, etc. Het is een handige gids voor iedere natuurliefhebber. Met duidelijke terreinkaartjes, ruime aandacht voor de natuur- en cultuurhistorische waarden, veel mooie foto’s en een logische indeling van de terreinen waardoor snel de gewenste informatie kan worden gevonden. Kortom: dé gids bij uitstek om de Friese natuur te verkennen!

Stimulans om te genieten
Met deze nieuwe natuurgids wil It Fryske Gea mensen vooral een stimulans geven om te gaan genieten van de veelzijdige Friese natuur. Daarom zijn ook de diverse wandelroutes aangegeven en worden parkeermogelijkheden voor de auto en ook bushaltes aangegeven. De nieuwe uitgave is gekoppeld aan het lidmaatschap van It Fryske Gea en daarom niet in de winkel te koop. De leden van de vereniging krijgen allemaal een exemplaar van het boek toegezonden.seperator
seperator