Achtergrond
Randweg 10-12  |  8061 RW  |  Hasselt  |  +31 (0)38 477 88 77

Milieu

dinsdag 25 oktober 2016

We zijn actief lid van de duurzaamheidskring Grafimedia. Leidend thema van onze bijeenkomsten is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met een sterke focus op milieu. De duurzaamheidskring voert een centrale registratie over het papiergebruik, het verbruik van elektriciteit, gas en water, het verbruik van wasmiddelen en oplosmiddelen, de afvoer van papier-, van bedrijfs- en van gevaarlijk afval. Ook het brandstofverbruik voor het vervoer van medewerkers en producten wordt bijgehouden.

Wij zijn FSC®, ISO 14001, ISO 9001en ISO 12647-2 gecertificeerd. Hiermee bent u niet alleen verzekerd van een uitstekende kwaliteit drukwerk. De zorg voor het milieu is bij ons ook onderdeel van ons dagelijks werk.   

Papier
Het FSC® keurmerk geeft u en uw klant de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Als inkoper van papier wilt u zeker weten dat de grondstof niet uit de oerbossen komt.

Milieu
ISO 14001 is een wereldwijd toegepaste norm om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Dit certificaat geeft aan dat we milieu geïntegreerd hebben als onderdeel van ons algemene managementsysteem. We beheersen hiermee de milieuaspecten en ontwikkelen op basis van de gegevens ons milieubeleid verder.

Kleur
ISO 12647-2 betekent dat we vrijwel alle zaken rondom de procescontrole binnen het drukproces hebben vastgelegd. Hierdoor kunnen we drukwerk zeer voorspelbaar produceren. Deze standaard garandeert u een optimale drukkwaliteit!

Kwaliteit
ISO 9001 geeft aan dat we in staat zijn aan uw wensen te voldoen. We voldoen aan de internationale eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Concreet betekent het voor u; We zeggen wat we doen. Doen wat we zeggen. En bewijzen het!
 
Carbon Footprint certificaat

Dit certificaat biedt u de mogelijkheid opdrachten CO2-neutraal door ons te laten produceren
 

FSClogo200.png

SCGM_ISO_14001.png

SCGM_ISO_9001.pngLogo ISO12647

Sijbrand_van_Dijk_425_900_smg.png Rob_de_Jong_425_900_smg.png Evert_Feith_425_900_smg.png Ankie_Hilbers_425_900_smg.png Geke_van_Dorp_425_900_smg.png Frans_Bijman_425_900_smg.png