Achtergrond
Randweg 10-12  |  8061 RW  |  Hasselt  |  +31 (0)38 477 88 77

Mens

We kunnen niet zonder gemotiveerde medewerkers. Medewerkers worden daarom in hun persoonlijke ontwikkeling gevolgd en gestimuleerd om zich verder te bekwamen. We hebben een duidelijk en efficiƫnte overlegstructuur en een actieve Ondernemingsraad. De veiligheid en goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers willen we waarborgen, daarom hebben we een uitgebreide Risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E). We gaan vanuit respect en aandacht voor elkaar met elkaar om.

We vinden het belangrijk dat ook mensen met lichamelijke of psychosociale beperking aan het werk kunnen. We bieden daarom medewerkers van de WEZO op diverse afdelingen een plek.

Rob_de_Jong_425_900_smg.png Geke_van_Dorp_425_900_smg.png Ankie_Hilbers_425_900_smg.png Sijbrand_van_Dijk_425_900_smg.png Evert_Feith_425_900_smg.png Frans_Bijman_425_900_smg.png