top

Duurzaam

Mens, maatschappij en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als het met de een niet goed gaat, heeft dat direct invloed op de anderen. We zijn ons erg bewust van onze verantwoordelijkheid om respectvol met onze omgeving om te gaan.

SMG begrijpt dat jij als klant er de voorkeur aan geeft om zaken te doen met bedrijven die milieu en duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan. Dat geldt voor ons ook. Daarom heeft SMG continue aandacht voor de verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten. Wij realiseren elk jaar een reductie in onze CO?-uitstoot. Zo zijn onze inkten op plantaardige basis, werken wij met chemievrije drukvormen en hebben we led-verlichting geplaatst. Zo ontvang jij kwalitatief uitstekend drukwerk ?n de zekerheid dat het product een minimale impact heeft op het milieu.seperator
seperator