top

Schuttersmagazijn is verzelfstandigd en versterkt met DrukwerkMax B.V.

In tijden van Corona en vergaande digitalisering heeft Schuttersmagazijn juist besloten om verder te  ontwikkelen als grafische onderneming. Directeur Pieter Brundel heeft recent de aandelen van Schuttersmagazijn en de overige grafische bedrijven uit de SMG groep van Wim van Rijswijk overgenomen, omdat hij gelooft dat drukwerk een onmisbare rol zal blijven spelen in de communicatie. Met de overname van DrukwerkMax B.V. in Duiven voegt Schuttersmagazijn een extra dimensie toe aan het totale aanbod. Pieter Brundel:  “We streven naar een efficiënte, proces gestuurde productie met een hoge klantfocus en lokale persoonlijke aanwezigheid. Wij willen graag onze kennis en productiemogelijkheden op eenvoudige wijze ontsluiten voor onze afnemers en partners. Daar waar het kan hebben internetdrukkerijen zoals DrukwerkMax.nl een sterke toegevoegde waarde voor de klant en zorgen de directe koppelingen middels portals van onze eindklanten of met onze online partners voor een optimaal orderproces, maar het is belangrijk dat we blijven onthouden dat mensen zaken doen met mensen. Elkaar echt kennen en begrijpen en zo mee kunnen denken in het communicatieproces van onze klanten, daar ligt onze kracht”. 

 

Echtgenote Barbara gaat ook mee in het ondernemerschap en zal zich juist op het gebied van marketingcommunicatie bezig gaan houden om de interactie tussen mensen in- en extern zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  Barbara Brundel : “We zijn trots op onze kwaliteit en vakmanschap en natuurlijk gaan we voor een grote mate van efficiency, maar we willen ook zorgzaam zijn voor de wereld met aandacht voor milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zit in ons eigen DNA, zowel zakelijk als privé.”

 

Naast Schuttersmagazijn B.V. in Hasselt en DrukwerkMax B.V. in Duiven, heeft Schuttersmagazijn dochterondernemingen; Van Liere Media in Emmen, SMG Print in Vaassen en haar deelneming in Twigt Grafimedia in Moordrecht. Schuttersmagazijn heeft daarbij een strategische samenwerking met Media Center Rotterdam.  ‘We kunnen met de verschillende bedrijven heel veel zelf ontwerpen,  produceren, afwerken en geheel verzorgen. Alle moderne offset- en digitale technieken hebben we in huis. Maar voor onze klant telt alleen dat we zijn verwachtingen kunnen waarmaken of beter nog, overtreffen. Wij begrijpen wat onze afnemer echt nodig heeft in zijn bedrijfsvoering en daarom vinden wij het belangrijk dat wij dichtbij onze klanten staan en zijn taal spreken’. Als Schuttersmagazijn blijven wij zoeken naar het verbreden van ons aanbod van producten om de communicatie strategie van onze klanten te kunnen ondersteunen. Al deze producten en nog veel meer zijn uiteraard ook heel eenvoudig te bestellen via DrukwerkMax.nl

Organisaties beloven met Alliantie Klimaatactie 40% CO2-reductie in 5 jaar

Deelname kosteloos voor Nederlandse MKB’ers

Nederland pleit in Europa voor een CO2-reductie van 55% in 2030. De Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie draagt hieraan bij door bedrijven en instellingen te helpen zich te committeren aan deze doelstelling. Samen werken zij aan een tussendoel van 40% minder CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie in 2025. Organisaties die zich aansluiten worden hierbij bovendien kosteloos begeleid.

Dankzij die deelname wordt voldaan aan wet- en regelgeving, is een organisatie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en krijgt het een streepje voor bij grote duurzame inkopers. Deelname aan de alliantie is dus goed voor het klimaat, goed voor een bedrijf en noodzakelijk voor toekomstige generaties.

Praktische hulp bij CO2-reductie
Als deelnemer van de Alliantie Klimaatactie start een organisatie met een globale 0-meting van de eigen CO2-voetafdruk. Met de hulp van het online 5-stappenplan naar CO2-neutraal ondernemen, het handboek ‘CO2-neutraal ondernemen – Zo doe je dat!’ en veel praktische tips en voorbeelden worden bedrijven en instellingen geholpen om te besparen. Samen komen zij zo groen en toekomstbestendig de Corona-crisis uit.

Waarom deelnemen aan Alliantie Klimaatactie?
Aan de belofte om 40% CO2-reductie te realiseren in de komende 5 jaar hangen veel voordelen. Het helpt organisaties te voldoen aan de Wet Milieubeheer voor energiebesparing. Het biedt verder kansen om fors en met korte terugverdientijden te besparen op energieverbruik. Het geeft bovendien concreet invulling aan het verantwoordelijkheidsgevoel: de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn zichtbaar en hebben nu al invloed op de toekomst van onze kinderen. En ten slotte onderscheidt een organisatie zich positief in de markt, en dat loont bij het duurzame inkoopgedrag van overheden en multinationals.

Wilt uw bedrijf of instelling ook deelnemen? Klik hier voor meer informatie over de Nederlandse Alliantie Klimaatactie

Nieuwe natuurgids van It Fryske Gea: “Ontdek de Friese natuur”

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar informatie over de natuurgebieden van It Fryske Gea is een nieuwe uitgave verschenen van de natuurgids “Ontdek de Friese natuur”. Op donderdag 14 mei nam directeur Henk de Vries van de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân het eerste exemplaar in ontvangst.

De eerste exemplaren van de nieuwe natuurgids werden op 14 mei door Arend Hartlief van drukkerij SMG bij het verenigingskantoor te Olterterp gebracht. “Moai, hiel moai!”, waren de woorden van directeur De Vries toen hij een exemplaar doorbladerde. Op hetzelfde moment waren er ook ruim 36.000 exemplaren van de 240 pagina’s dikke uitgave “Ontdek de Friese natuur” onderweg naar de leden. “Elk lid kriget in eksimplaar fan dit boek tastjoerd. En takomstige nije leden krije it fansels ek.”

Veel informatie
De nieuwe natuurgids bevat uitgebreide informatie over alle natuurterreinen van de It Fryske Gea, inclusief de bereikbaarheid, de recreatiemogelijkheden, Friese namen van flora en fauna, etc. Het is een handige gids voor iedere natuurliefhebber. Met duidelijke terreinkaartjes, ruime aandacht voor de natuur- en cultuurhistorische waarden, veel mooie foto’s en een logische indeling van de terreinen waardoor snel de gewenste informatie kan worden gevonden. Kortom: dé gids bij uitstek om de Friese natuur te verkennen!

Stimulans om te genieten
Met deze nieuwe natuurgids wil It Fryske Gea mensen vooral een stimulans geven om te gaan genieten van de veelzijdige Friese natuur. Daarom zijn ook de diverse wandelroutes aangegeven en worden parkeermogelijkheden voor de auto en ook bushaltes aangegeven. De nieuwe uitgave is gekoppeld aan het lidmaatschap van It Fryske Gea en daarom niet in de winkel te koop. De leden van de vereniging krijgen allemaal een exemplaar van het boek toegezonden.

SMG Groep compenseert CO2-uitstoot via paradigm-project

“Wist jij dat jaarlijks drie tot vier miljoen mensen sterven aan longziektes omdat ze koken op open vuur?”, vraagt business development manager Evert Feith van SMG Groep. “Dat is meer dan aan aids, malaria en tbc bij elkaar!” Ons bedrijf ­levert met elke uitgevoerde order een bijdrage aan het uit de wereld helpen van deze relatief onbekende tragedie. SMG Groep compenseert de eigen CO2-uitstoot ­namelijk met het Paradigm-project dat schone kookovens beschikbaar stelt aan inwoners van Kenia en Oeganda. 

 

Een voorloper

Evert Feith zit maar liefst 51 jaar in het grafische vak, maar spreekt nog steeds vol passie over het ambacht. Zeker als het over duurzaamheid en klimaatneutraal produceren gaat. “Ik vind het mooi dat we een stuk idealisme en commercieel belang met elkaar kunnen combineren. Wat dat betreft is SMG Groep ook een voorloper. Wij zijn al zeker tien jaar bezig met klimaatneutraal produceren.”

 

ISO 14064-certificaat

Dat begint bij SMG Groep met het ISO 14064-certificaat waarmee een bedrijf exact inzicht heeft in de eigen CO2-voetafdruk. Daarin worden zowel de organisatie als de productie onder de loep genomen. Van de transportmiddelen in het woon-werk verkeer tot en met het drukproces en de levering van het drukwerk. “Toen we met klimaatneutraal produceren begonnen, plukten we eerst het laaghangend fruit zoals een energiezuiniger verwarmingssysteem en duurzame verlichting” vertelt Feith.

 

Paradigm-project

Via een samenwerking met de Climate Neutral Group zette SMG Groep vervolgstappen. Het bedrijf voert het label ‘Klimaatneutraal Gegarandeerd Product’. “Met een tool van de Climate Neutral Group berekenen wij per order wat de CO2-uitstoot is. Die compenseren wij vervolgens via het Paradigm-Project van de Climate Neutral Group: voor ongeveer 15 euro kunnen mensen in Kenia en Oeganda een clean cookstove aanschaffen.”

Dat eenvoudige apparaat, wat ter plaatse wordt vervaardigd, dus ook nog eens bijdraagt aan de lokale economie, voorkomt dat mensen minder snel de fatale ziekte COPD oplopen. “Veel huishoudens in Afrika koken in hun woningen op open vuur. Vrouwen staan daardoor een groot deel van de dag in de rook. Dankzij die cookstoves kunnen ze op een veilige én gezondere manier koken. Ze gebruiken veel minder brandstof, waardoor de CO2 uitstoot verlaagd wordt en rookontwikkeling is er nauwelijks. Bovendien houden de vrouwen meer tijd over voor andere activiteiten. Nu hebben ze bijna een dagtaak aan het sprokkelen van hout voor het maken van vuur.”

Gold Standard

Het project spreekt Feith en SMG Groep, waarvan hij lang commercieel directeur was, bijzonder aan. “Veel bedrijven in onze sector compenseren hun uitstoot met bomen planten. Dat is ook prachtig natuurlijk, maar met dit project onderscheiden wij ons. Naast de Planet, helpen we ook de People met dit project. Het voldoet bovendien aan de Gold Standard. Dat is wereldwijd de hoogste standaard op het gebied van CO2-compensatie.

Uitbreiding directieteam

Met de uitbreiding van het directieteam van de SMG Groep is voor eigenaar Wim van Rijswijk het moment aangebroken afstand te nemen van de operationele leiding en deze over te dragen aan een nieuw samengesteld vierkoppig directieteam. Binnen dit team een tweetal ‘nieuwe gezichten‘. Dat zijn Pieter Brundel, algemeen directeur en Maarten van der Waardt, technisch directeur. Samen met commercieel directeur Marthijn ter Averst en financieel directeur Jan Pleijzier gaan zij operationeel leiding geven aan de grafische bedrijven binnen de SMG Groep.

Pieter Brundel heeft veel ervaring in zowel de grafische- als papierindustrie. Hij was directeur bij papiergroothandel Antalis en heeft aansluitend, tijdens een ‘sabbatical’, als ontwikkelingshulpvrijwilliger gewerkt. Maarten van der Waardt heeft hiervoor als bedrijfsleider/ technisch directeur gewerkt bij Drukkerij Bariet. ‘Beide heren zijn gepokt en gemazeld en in staat samen met de andere collega directieleden de SMG Groep aan te sturen en de juiste prioriteiten voor onze medewerkers en klanten te stellen’, aldus scheidend directeur Wim van Rijswijk.

Op de foto (vlnr): Marthijn ter Averst, commercieel directeur, Pieter Brundel, algemeen directeur, Maarten van der Waardt, technisch directeur en Jan Pleijzier, financieel directeur.

SMG investeert in kortere doorlooptijden

De vraag naar steeds kortere levertijden wordt steeds groter. SMG Groep springt op deze vraag in door de bestaande Komori Lithrone GL840P 8-kleuren te voorzien van LED-droging. Het ombouwen van deze drukpers heeft in de zomerperiode plaatsgevonden. Inmiddels is de 8-kleuren drukpers met LED-droging volledig operationeel.

Daarnaast zal eind 2018 een nieuwe Komori Lithrone GX840P H-ULV 8-kleuren drukpers geïnstalleerd worden. H-ULV staat voor de toepassing van LED-droging en garandeert kortere doorlooptijden.

Met LED droging worden de speciale inkten direct gedroogd in de drukpers. Hierdoor vindt er geen warmteoverdracht plaats naar de bedrukte vellen. De drukvellen komen droog uit de machine en zijn daarom direct verder te verwerken.
De kwalitatieve voordelen zijn legio: het drukwerk is direct droog, scherpere rasterpunten, een hoger drukcontrast en betere vouweigenschappen. Daarnaast is de drukpers altijd schoon. Overzetten en smetten wordt voorkomen, omdat er geen anti-smetpoeder meer gebruikt hoeft te worden.

Het gebruik van LED lampen is ook duurzaam. Ze gaan langer mee en zijn in het gebruik veel energiezuiniger. Ook brandt een LED lamp alleen wanneer het nodig is. Daarnaast wordt er een afvalbesparing op papier gerealiseerd door vermindering van procesgerelateerde gebreken als bijvoorbeeld krassen of overzetten.

Upgrade prepress en nabewerking
Naast de optimalisatieslag op de afdeling drukkerij heeft het machinepark op de afdelingen prepress en nabewerking een upgrade ondergaan.

Op de afdeling prepress is geïnvesteerd in een volledig geautomatiseerd plaatbelichtingsproces. Er zijn twee CRON Heights Titanium plaatbelichters geïnstalleerd. Deze belichters zijn in staat om eind 2018 onze 3 Komori 70 x 100 offsetdrukpersen continue van offsetplaten te voorzien.

Met de investering in een Fidia Desta vouw-ril combinatie zorgt SMG voor een verdergaande besparing in doorlooptijden op de afdeling nabewerking. Met de Fidia Desta is het mogelijk om in één doorgang op dezelfde machine te rillen en te vouwen.

De nieuwe investeringen maken onderdeel uit van een masterplan om de workflow verdergaand te optimaliseren.

FSC®

Meer en meer mensen zijn geïnteresseerd in waar producten vandaan komen, hoe ze worden gemaakt en wat hun impact is op de wereld om hen heen. Dit betekent dat eco-referenties een steeds grotere rol spelen bij beslissingen van consumenten en bedrijven over wat ze kopen.

SMG vindt het belangrijk om te laten zijn dat zij op een milieuvriendelijke, economisch en sociaal verantwoorde manier opereert. Daarom is SMG gecertificeerd voor Forest Stewardship Council (FSC). Het garandeert je dat het FSC®-gelabelde product dat je koopt afkomstig is van een bos- en leveringsketen die op verantwoorde wijze wordt beheerd.

Om de FSC®-certificering te behalen en behouden moeten wij ons houden aan 10 regels die betrekking hebben op de essentie van verantwoord bosbeheer. Deze regels zijn wereldwijd van toepassing.

SMG heeft met het FSC®-certificaat het recht om het FSC®-keurmerk te gebruiken op haar producten. Hierdoor is direct zichtbaar dat het product op de juiste manier is verwerkt in elke productiefase “van bos tot papier”.

Meer weten? Kijk op http://www.fsc.nl of neem contact op met je accountmanager.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBp). De AVG is de privacywet, die gebaseerd is op de GPDR (General Data Protection Regulation) die geldt in de hele Europese Economische Ruimte (EER). Dankzij de GPDR is de bescherming van persoonsgegeven voor iedereen binnen de EER op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

Met de AVG verandert er veel op het gebied van hoe organisaties gegevens mogen verzamelen en de rechten van personen van wie gegevens verzameld worden. De AVG is een wet die gericht is op privacy en bescherming van persoonsgegevens. Er wordt veel aandacht gegeven aan hoe organisaties omgaan met gegevens, oftewel het verwerken ervan.

‘Verwerking’ van persoonsgegevens betekent alles wat je hiermee kunt doen: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken of doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, afschermen, wissen of vernietigen. Daarbij is met name het doel van de verwerking belangrijk. Dat bepaalt bijvoorbeeld welke types persoonsgegevens er mogen worden verwerkt, hoe lang ze bewaard mogen blijven en welke veiligheidsmaatregelen passend zijn.

Iedere organisatie moet vastleggen wat de verplichtingen zijn op grond van de AVG en hoe daar binnen de organisatie invulling aan wordt gegeven. Voor alle organisaties is er ook de plicht om een intern verwerkingsregister bij te houden met alle verwerkingsactiviteiten. Een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens volgens de regels van de AVG gaat, met andere woorden, stelt het doel, de doelgroep en de daarvoor benodigde persoonsgegevens vast.

Werk je als verantwoordelijke met een leverancier (verwerker), dan wil je als bedrijf garanties dat deze partij zich ook aan de AVG houdt. Om deze garanties te krijgen stelt de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker samen een verwerkingsovereenkomst op. Huurt de verwerker vervolgens een ander bedrijf in om bepaalde gegevens verder te verwerken, dan valt deze volgende leverancier (een zogenaamde subverwerker) ook onder de verwerkersovereenkomst. In de meeste gevallen is SMG een verwerker, waarbij gewerkt wordt met aangeleverde persoonsgegevens (vaak adressen) van een opdrachtgever (de verantwoordelijke).

SMG heeft een drietal modelovereenkomsten beschikbaar. Deze zorgen ervoor dat SMG alles rondom de AVG met zowel klanten als leveranciers op orde te heeft:

  1. Indien wij zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn en verwerkers inschakelen;
  2. Indien wij zelf verwerker zijn, en eventueel subverwerkers inschakelen;
  3. Subverwerkersovereenkomsten voor alle leveranciers die persoonsgegevens voor ons en onze opdrachtgevers verwerken.

SMG voorbereid op de AVG
SMG is al jaren gecertificeerd voor ISO 27001 en ISO 27002 (informatiebeveiliging). Dit is een goede voorzet voor de uitvoering van de AVG. ISO 27001 beschrijft alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor een veilige en bedrijfszekere omgang met alle digitale informatie. Het ISMS (Information Security Management System) zorgt er voor dat informatiebeveiliging constant wordt verbeterd en SMG de bedrijfsrisico’s en informatiebeveiligingsmaatregelen heeft geborgd. ISO 27002 is de ‘best practice’, of anders gezegd, een lijst met aandachtsgebieden en maatregelen die je moet en kunt nemen voor een goede informatiebeveiliging in de organisatie.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)
SMG heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG informeert, controleert en adviseert het bedrijf over het naleven en implementeren van de AVG. De FG heeft al in een vroeg stadium de privacy-risico’s in beeld gebracht en een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd.
Ook heeft SMG al diverse (sub-)verwerkersovereenkomsten met haar relaties vastgelegd.

Ook AVG-proof?
Meer weten over de gevolgen die het werken met persoonsgegevens voor impact heeft op jouw bedrijf? Onze Functionaris Gegevensbescherming, Frits Ruwhoff, vertelt je er graag over. Laat je door hem voorlichten, zodat je snel inzicht hebt in de mogelijke risico’s. Frits is bereikbaar via 06-06-83905681 of per mail f.ruwhoff@smg-groep.nl

Meer informatie?
Uitgebreide informatie over de AVG is verder te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl



seperator
seperator