top

Organisaties beloven met Alliantie Klimaatactie 40% CO2-reductie in 5 jaar

Deelname kosteloos voor Nederlandse MKB’ers

Nederland pleit in Europa voor een CO2-reductie van 55% in 2030. De Nederlandse Alliantie voor Klimaatactie draagt hieraan bij door bedrijven en instellingen te helpen zich te committeren aan deze doelstelling. Samen werken zij aan een tussendoel van 40% minder CO2-uitstoot binnen de eigen organisatie in 2025. Organisaties die zich aansluiten worden hierbij bovendien kosteloos begeleid.

Dankzij die deelname wordt voldaan aan wet- en regelgeving, is een organisatie in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en krijgt het een streepje voor bij grote duurzame inkopers. Deelname aan de alliantie is dus goed voor het klimaat, goed voor een bedrijf en noodzakelijk voor toekomstige generaties.

Praktische hulp bij CO2-reductie
Als deelnemer van de Alliantie Klimaatactie start een organisatie met een globale 0-meting van de eigen CO2-voetafdruk. Met de hulp van het online 5-stappenplan naar CO2-neutraal ondernemen, het handboek ‘CO2-neutraal ondernemen – Zo doe je dat!’ en veel praktische tips en voorbeelden worden bedrijven en instellingen geholpen om te besparen. Samen komen zij zo groen en toekomstbestendig de Corona-crisis uit.

Waarom deelnemen aan Alliantie Klimaatactie?
Aan de belofte om 40% CO2-reductie te realiseren in de komende 5 jaar hangen veel voordelen. Het helpt organisaties te voldoen aan de Wet Milieubeheer voor energiebesparing. Het biedt verder kansen om fors en met korte terugverdientijden te besparen op energieverbruik. Het geeft bovendien concreet invulling aan het verantwoordelijkheidsgevoel: de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn zichtbaar en hebben nu al invloed op de toekomst van onze kinderen. En ten slotte onderscheidt een organisatie zich positief in de markt, en dat loont bij het duurzame inkoopgedrag van overheden en multinationals.

Wilt uw bedrijf of instelling ook deelnemen? Klik hier voor meer informatie over de Nederlandse Alliantie Klimaatactie

Nieuwe natuurgids van It Fryske Gea: “Ontdek de Friese natuur”

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar informatie over de natuurgebieden van It Fryske Gea is een nieuwe uitgave verschenen van de natuurgids “Ontdek de Friese natuur”. Op donderdag 14 mei nam directeur Henk de Vries van de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân het eerste exemplaar in ontvangst.

De eerste exemplaren van de nieuwe natuurgids werden op 14 mei door Arend Hartlief van drukkerij SMG bij het verenigingskantoor te Olterterp gebracht. “Moai, hiel moai!”, waren de woorden van directeur De Vries toen hij een exemplaar doorbladerde. Op hetzelfde moment waren er ook ruim 36.000 exemplaren van de 240 pagina’s dikke uitgave “Ontdek de Friese natuur” onderweg naar de leden. “Elk lid kriget in eksimplaar fan dit boek tastjoerd. En takomstige nije leden krije it fansels ek.”

Veel informatie
De nieuwe natuurgids bevat uitgebreide informatie over alle natuurterreinen van de It Fryske Gea, inclusief de bereikbaarheid, de recreatiemogelijkheden, Friese namen van flora en fauna, etc. Het is een handige gids voor iedere natuurliefhebber. Met duidelijke terreinkaartjes, ruime aandacht voor de natuur- en cultuurhistorische waarden, veel mooie foto’s en een logische indeling van de terreinen waardoor snel de gewenste informatie kan worden gevonden. Kortom: dé gids bij uitstek om de Friese natuur te verkennen!

Stimulans om te genieten
Met deze nieuwe natuurgids wil It Fryske Gea mensen vooral een stimulans geven om te gaan genieten van de veelzijdige Friese natuur. Daarom zijn ook de diverse wandelroutes aangegeven en worden parkeermogelijkheden voor de auto en ook bushaltes aangegeven. De nieuwe uitgave is gekoppeld aan het lidmaatschap van It Fryske Gea en daarom niet in de winkel te koop. De leden van de vereniging krijgen allemaal een exemplaar van het boek toegezonden.seperator
seperator